054-309-1119
קיבוץ הסוללים עמק יזרעאל
10:00 - 17:00 ראשון עד חמישי